Výpis Zastupitelstvo Hrádek Nad Nisou 2019

Statut fondu rozvoje Václavic a Uhelné
a pravidla použití prostředků fondu.

Úřední deska

Návrh stanovení místní úpravy provozu – „Václavice – Otočka U Slunce

změny smlouvy o pachtu – pozemek p.č. 2770/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti :

prodeje p.p.č. 264/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

prodeje p.p.č. 207/1 a p.p.č. 2791/3 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

sejmuto: 4. března 2019

pozemek p.č. 220/3, trvalý travní porost, v k.ú. Václavice.

pozemek p.č. 220/1, trvalý travní porost, v k.ú. Václavice.

pozemek p.č. 81/1, ostatní plocha, v k.ú. Václavice.