Pokrytí Václavic mobilním signálem O2

Publikujeme korespondenci … Vážený pane starosto, na základě našeho dnešního telefonického rozhovoru ohledně pokrytí Václavic u Hrádku mobilním signálem bych rád shrnul dohodnuté kroky. … Vzhledem k příhraniční oblasti, ve které se obec nachází je pro nás komplikované řešit změnu současné infrastruktury jinak než investicí do výstavby základnové stanice v katastru obce. Proto v tomto […]

Úklid okolo stodoly 29.4. v 8-10 hodin

Prosíme všechny spoluobčany o pomoc s úklidem okolo stodoly, s sebou si vezměte rukavice, hrábě, zahradnické nůžky. Odměnou nám bude příjemné posezení u ohně na čarodějnice. Velice si vážíme Vašeho volného času věnovaného úklidu společných prostor, které v budoucnu využijeme k různým účelům.