Revize Václavického potoka OV + Povodí Labe

6.9.2017 bylo zahájené šetření toku Václavického potoka, vypracovaný koncept byl předán Povodí Labe a dalšímu posouzení s odborem Životního prostředí. Po vypracování závěru bude v době vegetačního klidu  zahájené prořezání koryta. přítomni OV Václavice, MÚ Hrádek n.N. p.Olša a ředitel Povodí Labe. Povodí Labe a.s. bude kontaktovat konkrétní vlastníky pozemků  o povolení pohybu na jejich pozemku. Též prosíme vlastníky jejichž […]

Pokrytí Václavic mobilním signálem O2

Publikujeme korespondenci … Vážený pane starosto, na základě našeho dnešního telefonického rozhovoru ohledně pokrytí Václavic u Hrádku mobilním signálem bych rád shrnul dohodnuté kroky. … Vzhledem k příhraniční oblasti, ve které se obec nachází je pro nás komplikované řešit změnu současné infrastruktury jinak než investicí do výstavby základnové stanice v katastru obce. Proto v tomto […]

Stodola je ve vlastnictví města Hrádku n.N.

Ahoj Sousedi, stodola je ve vlastnictví města, můžeme zažít s rekonstrukcí (svépomocí). fáze: prořezání okolního náletu na pozemku a vystěhování nepořádku uvnitř. fáze: úprava bagrem a zřízení nového hasičského ohniště. fáze: zajištění statiky stodoly a naplánování zvětšení dveří směrem k hasičárně. fáze: ubourání cihlových štítů a oprava střechy. fáze: podlaha, betonový pinčes a hurá si užívat […]