Hřiště

Vaší rezervaci pošlete na e-mail obec.vaclavice@gmail.com nebo na tel. 736 659 917 pan Vaškovič.

Klíče od hřiště vlastní:

MŠ Sluníčko (  tel. 607 023 506  ); a pan Vaškovič (naproti hasičárně č.p.294)

Na hřišti jsou možné tyto sportovní činnosti :

malá kopaná, volejbal, tenis, nohejbal, košíková (pouze na šířku hřiště)

Pokud budou mít občané Václavic zájem o některý druh sportu je nutné se objednat minimálně jeden den předem,

aby bylo možné v dohodnutou hodinu předat sloupky, sítě pro vybraný sport.
Případně oznámit MŠ obsazenost hřiště.