Osadní Výbor

Pravidla pro činnost osadních výborů města Hrádek nad Nisou zde .


PRAVOMOC

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

  • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
  • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

převzato z wikipedie


Zákon o obcích – 128/2000 Sb. (obecní zřízení) na portálu veřejné správy zde .