Zahájena stavba Hřiště

Stavba hřiště zahájena  28. září, předpokládané dokončení hřiště bude do konce října 2017.

Na začátku se přesune část zeminy na sáňkařský kopec, poté začne samotná realizace hřiště.

Po dokončení hřiště navazuje upravení prostoru mezi hasičárnou a stodolou s přesunutím

dětských herních prvků do tohoto prostoru.

Hřiště je financováno ze tří zdrojů:

1. z fondu rozvoje Václavic a Uhelné  (fond … každoročně 1. mil- Kč z pískoven po dobu 8let)

2. z města Hrádku nad Nisou

3. Ministerstva Vnitra z programu „Podpora prevence kriminality“


Korespondence starosty osadnímu výboru ze dne 21. 9. 2017, 10:04:

Na dané stavbě se na můj podnět upřesňují některé technologie z pohledu současného projektového návrhu..já definitivně navrhuji vypustit asfaltovou podložku, kterou možná mají tak na 1.lize ( ani Hrádek jí nemá na hřišti schváleném na divizi ) a „uspořené“ peníze naopak investovat do lepší formy mantinelů, než jen nyní navržených sítí, které za pár roků budou totálně na dranc..jakmile bude připravený upravený výkaz výměr formou dodatku smlouvy o dílo, budete o tom informován a stavba se v klidu spustí..nemyslím si, že jsme tak bohatí, abychom mohli „vyhazovat“ peníze za technologie, které toto hřiště ani náhodou nepotřebuje a naopak šetřit tam, kde to není úplně nutné..


Korespondence starosty s OV Václavic a Uhelné 30. 8. 2017 10:50 .

Původní náš společný rozpočtový předpoklad byl cca 1 – 1,3 mil. vč. DPH, kdy město právě díky dotaci MV získalo 300 tis. a předběžná dohoda o spolufinancování města a FRVÚ ( Fond rozvoje Václavic a Uhelné ) zněla 50/50 tedy na každého cca 350-500 tis. „rovným“ dílem

–          Na hřiště se nám sešla jedna jediná nabídka ( ostatní firmy mi telefonicky potvrdily, že absolutně nemají kapacitu ), tedy těžko porovnávat, zda je adekvátní, či vysoká, nicméně je ve výši cca 2 mil. vč. DPH, což jednoznačně mění potencionální poměr financování z původního předpokladu na +/- 850 tis. na každého z nás, tedy město a FRVÚ..včera jsme dlouze debatovali s panem Housou a telefonicky s panem Sedláčkem, jak dál..zrušit a vysoutěžit znovu? Na to vzhledem k termínu uplatnění dotace nemáme příliš čas..celou tuto akci úplně zrušit? Po dohodě s předsedou OV Václavice zaznělo NE..takže

–          Vzhledem k tomu, že se jedná o investici, která má z pohledu Václavic a pohybu především mladých lidí ( samozřejmě nejenom..) význam a je to také investice, na které se obyvatelé Václavic upřímně na rozdíl od jiných věcí, celkem jednoznačně shodli, domluvili jsme se včera s oběma předsedy OV na jejím pokračování, tedy předložení jediné nabídky do rady města a schválení vítězného uchazeče

–          Nicméně..rozpočet města je v tuto chvíli v kapitolách svých příjmů i výdajů nastavený celkem jasně, ovšem také „nepřebytkově“, což znamená, že v tuto chvíli není rezerva, z které by město zvýšenou spoluúčast „svého podílu“ mohlo uhradit, uhradí se celá spoluúčast ve výši cca 1,7 mil. Kč z FRVÚ, což je de facto jediná finanční rezerva rozpočtu města bez jasného přiřazení konkrétní aktivity, na kterou by se aktuální cca 3 mil. FRVU měly použít..a v rozpočtu roku 2018 bude částka ve výši cca 850 tis. poloviny spoluúčasti, tedy příspěvku města připsána zpět na FRVÚ..

 

Autor příspěvku: OV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *